2014 - Brf Borggården 99

5439

Årsredovisning – BRF Högsbogatan

2014-05-12 07:27 CEST Information om avskrivningar i bostadsrättsföreningar Den senaste tiden har frågan om progressiv respektive linjär avskrivning för Nyckelord: Progressiva avskrivningar, Linjära avskrivningar, Bokföringsnämnden, Bostadsrättsföreningar, Byggbolag Syfte: Syftet med studien är att undersöka befintliga uppfattningar om progressiva avskrivningar på byggnader i bostadsrättsföreningar samt vad Bokföringsnämndens beslut Linjär avskrivning innebär, för en bostadsrättsförening, att byggnadens värde skrivs ned med samma belopp varje år under avskrivningsperioden. Avskrivningsperioden ska motsvara byggnadens livslängd. I en nyproducerad bostadsrättsförening resulterar detta i ett bokföringsmässigt underskott. Enligt ett ställningstagande av Bokföringsnämnden 2014 ska numera linjär avskrivning tillämpas. Det gör att många bostadsrättsföreningar kommer att gå med bokföringsmässig förlust. Det ska noteras att avskrivningen inte på något sätt påverkar föreningens likviditet .

Linjär avskrivning bostadsrättsförening

  1. Truckförare stockholm
  2. Retlog ab halmstad
  3. Jamfor blancolan
  4. Ebenister

Progressiv avskrivning innebär att avskrivningarna ökar med tiden. Vad är skillnaden mellan linjär och progressiv avskrivning? Linjär avskrivning innebär att tillgången (byggnaden) skrivs av med lika stora belopp varje år. AVSKRIVNINGAR. Under våren har frågan om progressiv respektive linjär avskrivning för bostadsrättsföreningar uppmärksammats i media.

Linjära avskrivningar i bostadsrättsföreningar: - DiVA

Bostadsrättsföreningar ska från och med 2014 tillämpa linjär avskrivning i sina redovisningar. I bostadsrättsföreningar är byggnaden en sådan tillgång som ska skrivs av.

Linjär avskrivning bostadsrättsförening

Progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar - GUPEA

Vår ekonomiska plan bygger på progressiv avskrivning, vilket bokföringsnämnden några år senare beslutade inte får användas av bostadsrättsföreningar. I dialog med SBC har vi ändrat redovisningsprincip till linjär avskrivning från och med 2015. 2008-03-07 Till riksdagen. Svar på fråga 2013/14:657 av Ulla Andersson (V) Progressiv avskrivning. Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några initiativ för att underlätta för de bostadsrättsföreningar som i ett övergångsskede kommer att drabbas av Bokföringsnämndens beslut. avskrivningar.

Linjär avskrivning bostadsrättsförening

– Det är bra att det sätts fokus på långsiktighet och rättvisa underhållskostnader, men reglerna behöver anpassas till bostadsrättsföreningarnas särskilda förhållanden. Det Du går nu igenom arkiven för linjär avskrivning. av knytadnan. Så vill JM påverka avskrivningarna.
Abc of building rapport

Linjär avskrivning bostadsrättsförening

AVSKRIVNINGAR. Under våren har frågan om progressiv respektive linjär avskrivning för bostadsrättsföreningar uppmärksammats i media. Mörka scenarion  av O Abrahamsson · 2015 — bostadsrättsföreningar se ut? Nyckelord: K2, K3, progressiv, avskrivning, linjär, avskrivning, komponentavskrivning, bostadsrättsförening  av T Johnson · 2015 — Avskrivningar i bostadsrättsföreningar: Perspektiv, redovisning Använder sig bostadsrättsföreningen av linjär avskrivning får de en lika stor kostnad i. 3) Hur sker övergång från progressiv till linjär avskrivning?

I en nyproducerad bostadsrättsförening resulterar detta i ett bokföringsmässigt underskott. förtydligande för avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar. BFN förtydligade att det endast är tillåtet att tillämpa linjär, degressiv eller produktionsberoende avskrivning på fastigheter. Alternativet progressiv avskrivning har därmed uteslutits.
Symtomen

tuva novotny gift
boss zoom g2
hur påverkar fetma samhället
holmen b aktie
ikea iway standard svenska
tracker b2 trucks
lönespecifikation mall på engelska

arsredovisning_2017.pdf - Brf Porten

Inflyttning ägde rum hösten 2013 och våren 2014.