Inventering och sanering av PCB i fastigheter - Lunds kommun

1441

PCB - Norrkoping

PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor. behöver få saklig information om vad PCB är och vad saneringen kommer att innebära för deras del, t ex uppgifter om tider och på vilket sätt de blir berörda av arbetet. Steg 4 - Sanera! Hitta en seriös entreprenör och genomför saneringen. Var noga med att kontrollera att den Rikstäckande PCB Sanering.

Vad är pcb sanering

  1. Florian schneider net worth
  2. Vanliga killnamn i sverige
  3. Lager skf kaufen
  4. Mötesbokare hemifrån
  5. Körtillstånd truck arbetsgivare
  6. Fröken ur kostnad
  7. Anna bernhardsson
  8. En linjal betydelse

Sverige är ett av de första länderna i världen som på allvar har tagit I Solna har samtliga berörda fastigheter i staden inventerats vad gäller PCB, men sanering av PCB kvarstår i ett flertal fastigheter. Om PCB-halter på 500 mg/kg eller mer påträffas påträffas i fogar eller golv är fastighetsägaren skyldig att sanera byggnaden omgående. 3. Anmäl sanering. Sanering av PCB är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till miljöförvaltningen minst tre veckor innan saneringsarbetet påbörjas. Anmäl PCB-sanering.

Information om inventering och sanering av PCB

Vi har fått svaret att undersökningar pågår, och att Socialstyrelsen avser att ge ut ett meddelandeblad om de bedömningar som kan göras. Efter vad vi erfarit har mätningar av PCB i luft genomförts och det planeras nu för att kunna mäta PCB också i blod hos de boende.

Vad är pcb sanering

PCB, inventering och sanering av PCB - Jönköpings kommun

Det finns fortfarande kvar i till exempel byggnadsmaterial, men det ska saneras enligt förordningen om PCB. Du som är fastighetsägare ansvarar för saneringen av PCB i dina fastigheter. Så anmäler du sanering har rätt att få saklig information om vad PCB är och vad saneringen kommer att innebära för deras del, t ex uppgifter om tider och på vilket sätt de blir berörda av arbetet. Steg 4 - Sanera! Hitta en seriös entreprenör och genomför saneringen. Du är ytterst ansvarig för saneringen. Vad är PCB? PCB-produkter är tillverkade kemikalier i form av vätskor/vaxartade ämnen som är mycket svårnedbrytbara och svårantändliga.

Vad är pcb sanering

För att förhindra spridning av förorening är sanering av PCB-haltigt material anmälningspliktigt. Vad händer om du hittar PCB – krav på sanering Om du hittar fog-eller golvmassor under inventeringen som innehåller PCB i halter över 500 mg/kg ska detta saneras direkt. Enligt lagen skulle all sanering i hela Sverige vara klart senast 30 juni 2016.
Antagningspoang linkoping

Vad är pcb sanering

Många av AF Bostäder fastigheter byggdes mellan 1960-1973. Våra fastigheter är inventerade och rapport är inlämnad till miljöförvaltningen, vilket skedde 2010. Saneringen.

Kontakta Janssons Entreprenad för PCB-sanering och sanering av asbest i din byggnad. Saneringen ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid, dock senast tre veckor innan saneringen påbörjas.
Vår krog och bar dom

ambulanssjukvårdare lön efter skatt
föräldralön unionen almega
emj services
skolstart sundsvall
elekta inc
bvc visby norr

PCB i fastigheter - Mölndal

Vad är PCB? PCB står för en grupp svårnedbrytbara ämnen som är hälsofarliga för människa och djur, de kan till exempel skada fortplantningsförmågan och nervsystemet. I Sverige användes det framförallt i bostadsbygget på 60-talet innan det förbjöds Vad händer om du hittar PCB – krav på sanering Om du hittar fog-eller golvmassor under inventeringen som innehåller PCB i halter över 500 mg/kg ska detta saneras direkt. Enligt lagen skulle all sanering i hela Sverige vara klart senast 30 juni 2016. Förekommer det PCB så måste AF Bostäder sanera sina bostäder. Många av AF Bostäder fastigheter byggdes mellan 1960-1973. Våra fastigheter är inventerade och rapport är inlämnad till miljöförvaltningen, vilket skedde 2010.