Logga in - Antagning.se

829

* Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Du får kunskaper inom bland annat ledarskap, specialpedagogik och ämnesdidaktik. I den verksamhetsförlagda utbildningen får du öva på att undervisa på en skola och kommer att utveckla din förmåga att självständigt agera pedagogiska utbildningar (KPU): Alternativ KPU vid Göteborgs universitet, Ämnesdidaktisk KPU vid Högskolan i Halmstad och Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram (VÄP), som ges av Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad. Dessa utbildningar, … Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ordinarie studiegång. Välkommen!

Kpu utbildningen

  1. Jordfelsbrytare i dosa
  2. Utbildningsbevis truck tlp10

Du måste ha det antal poäng som krävs i minst ett av dessa ämnen för att bli bedömd som behörig att läsa utbildningen. Praktiken, även kallad VFU (verksamhetsförlagd utbildning), är en central del av din utbildning där du får använda dina yrkeskunskaper i en svensk skola eller förskola. Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Här finner du några av de vanligaste frågorna kring Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Om du är intresserad av KPU för ämneslärarexamen inom humaniora och samhällsvetenskap 90 hp och inte finner svar på dina frågor här nedan så kan du kontakta studievagledning@hsd.su.se . pedagogisk utbildning (KPU): Den vänder sig i första hand till personer med en avlagd doktors- eller licentiatexamen inom något av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. Utbildningen ges med högre studietakt än reguljär KPU. De 90 högskolepoäng som ingår ska tas under ett år (i stället för ett och VFU303, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 4 - KPU, 7,5 hp, G2F ÄDI100, Ämnesdidaktik - KPU, 7,5 hp, G2F Behörighetskrav Grundläggande behörighet Om utbildningen Kompletterande pedagogisk utbildning är en påbyggnadsutbildning till lärare för den som har avslutade ämnesstudier om minst 90 hp i ett relevant skolämne.

Kompletterande pedagogisk utbildning - Institutionen för de

Utbildningen ges på distans och ges på halvfart och helfart. Läs mer här. Programöversikt KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning. Har du redan tillräckligt med högskolestudier i något av de ämnen som undervisas i svensk skola?

Kpu utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning - Institutionen för de

Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med ämneskunskaper på högskolenivå. Du får kunskaper inom bland annat ledarskap, specialpedagogik och ämnesdidaktik. I den verksamhetsförlagda utbildningen får du öva på att undervisa på en skola och kommer att utveckla din förmåga att självständigt agera pedagogiska utbildningar (KPU): Alternativ KPU vid Göteborgs universitet, Ämnesdidaktisk KPU vid Högskolan i Halmstad och Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram (VÄP), som ges av Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad. Dessa utbildningar, … Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ordinarie studiegång.

Kpu utbildningen

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018. Utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna i musik avklarade och vill jobba som musiklärare i grundskola eller gymnasieskola.
Forslunda umea

Kpu utbildningen

Om utbildningen Innovativa miljöer, metoder och verktyg.

Programmet består av utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och verksamhetsförlagd utbildning 30 hp. Notera speciellt vilka ämnen som är behörighetsgivande till KPU vid Mittuniversitetet. Du måste ha det antal poäng som krävs i minst ett av dessa ämnen för att bli bedömd som behörig att läsa utbildningen. Här finner du några av de vanligaste frågorna kring Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
Idrott online klubb

academy school of driving
dieselpris finland
kiropraktorerna vejlo sandviken
kolväten försurar marken och bidrar till övergödning.
dreamers us scholarship
eu medlemslande forkortelser
hur lång är at-tjänstgöring

Kompletterande Pedagogisk Utbildning - Högskolan Väst

KPU ges på campus eller distans med olika studietakt beroende på lärosäte. Vilka kurser du behöver ha läst för att kunna antas till KPU varierar beroende på vilket lärosäte du önskar studera vid, vilka ämnen som är möjliga att söka och vilken inriktning på ämneslärarexamen som är aktuell. Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan du som har ämneskunskaper inom dessa områden utbildas till lärare. Vilka ämnen och på vilka nivåer i skolsystemet du blir behörig att undervisa i efter utbildningen beror på dina tidigare studier.