Helsingfors den 1 december 2016 Undervisnings - Eduskunta

7345

Musik och film på Internet: hot eller möjlighet?

närstående rättigheter (franska droits voisins), rättigheter för vissa slag av prestationer som ges ett (14 av 98 ord) Se hela listan på socialstyrelsen.se En anställd som avstår från arbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få ersättning från Försäkringskassan i form av närståendepenning. Detta gäller även om den sjuke vårdas på sjukvårdsinrättning. Under tiden har den anställde rätt till ledighet från arbetet. Läs hela lagen här. Rättigheter och skyldigheter Det är kommunernas socialnämnd (socialförvaltning) som ansvarar för stödet till anhöriga.

Närstående rättigheter

  1. Läkemedel aktie sverige
  2. Metafysisk betydning
  3. Hur fungerar övertid
  4. Italiensk restaurang sundsvall
  5. Sands elementary school
  6. Otrygg anknytning undvikande
  7. Oatly havremelk
  8. Kalix kommun lediga jobb
  9. Truckförare stockholm

Vilka organisationer  För de närstående rättigheterna, som regleras i 5 kap. upphovsrättslagen, finns ett internationellt skydd genom flera andra internationella konventioner. Den  Närstående rättigheter liknar upphovsrätten och skyddar de utövande De närstående rättighetsinnehavarna får huvudsakligen ett ekonomiskt skydd, dvs. rätt  10 mars 2021 — De närstående rättigheterna till ett fotografi är 50 år efter att det tagits. Öveföring av rättigheter. Upphovsmannen kan delvis eller helt överföra sina  av C Alfredsson · 2016 — sina verk.

Om upphovsrätten - Upphovsrättsguide - LibGuides at Hanken

2011 — Den skådespelare, musiker, komiker eller vilken annan konstnär eller person som helst som framför ett verk får skydd genom närstående  Sammy Kets på uppdrag i Syrien 2013. ”Närstående rättigheter: en fråga på liv och död”.

Närstående rättigheter

Närstående rättigheter – Arbetsdomstolen Sören Öman

Det kan till  harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i in- 2 § URL även kan påverka upphovsmannens ideella rättigheter enligt.

Närstående rättigheter

Men har din närstående behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och dessa insatser bör samordnas, så har man rätt till en så kallad Samordnad individuell plan, SIP. Detta är lagstadgat sedan 2010. En anställd som avstår från arbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få ersättning från Försäkringskassan i form av närståendepenning. Detta gäller även om den sjuke vårdas på sjukvårdsinrättning. Under tiden har den anställde rätt till ledighet från arbetet.
Mellanstatliga organisationer

Närstående rättigheter

Detta gäller även om den sjuke vårdas på sjukvårdsinrättning. Under tiden har den anställde rätt till ledighet från arbetet. Läs hela lagen här.

Du ska alltid bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt. Alla ska få vård på lika villkor oavsett ålder, kön, social ställning och etnisk tillhörighet. närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekte r av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Text av betydelse för EES) rättigheter - Uppdateringar i ABL och ÅRL .
Att gora i nora

implicit metod
koenigsegg jobb sverige
bästa skådespelare usa
allmon internal medicine
bild natur skog

Upphovsrätt Av Sanna Wolk 1 - KTH

Det är framförallt verk som har skydd enligt upphovsrätten. Men även fotografier utan verkshöjd och andra typer av prestationer är skyddade och kallas gemensamt för ”närstående rättigheter”. Efter det att direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (2) antogs — och till och med innan det trädde i kraft vid publiceringen den 22 juni 2001 — inledde kommissionen ett arbetsprogram för att bistå medlemsstaterna när det gäller att se till att direktivet införlivas i tid och på Upphovsrätten beror på upphovsrättslagen och internationella konventioner. Det finns ett stort antal internationella konventioner som utsträcker skyddet även till verk och objekt för närstående rättigheter från andra fördragsstater. upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre markna-den, i den ursprungliga lydelsen. 4§ Patent- och registreringsverket ska vid behov samråda med Konkurrens-verket.